Terapiavälineiden turvaohjeet

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä laite on ammattikäyttöön tarkoitettu sensorisen integraation terapiaväline. Terapiavälineen tarkoitus on toimia terapiavälineenä lapsille, joilla on autismi, ADHD, dysleksia, aivohalvaus, kehitysvammaisuus, Fragile X-oireyhtymä, Downin oireyhtymä ja sensorisen integraation häiriö.

Terapiavälinettä voidaan käyttää kehittämään mm. bilateraalista motorista koordinaatiota, tasapainoreaktioita, silmä-käsi-koordinaatiota, refleksien integrointia, lisäämään asennonhallintaa (fleksorit ja ekstensorit) sekä aisti-integraation edistämiseen mm. kehittämään vestibulaarista ja proprioseptiivista aistijärjestelmää.

VAROITUKSET

 • Laite ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
 • Terapiavälinettä voivat käyttää 4 vuotta täyttäneet lapset aikuisen valvonnassa.
 • Tuotteen enimmäiskuormitus ei saa ylittää 90 kg.
 • Säilytä nämä käyttöohjeet tulevaisuutta varten.
 • Älä muokkaa laitetta tai sen kokoonpanoa millään tavalla. Muutokset voivat vaarantaa terapiavälineen turvallisuutta.
 • Aikuinen kokoaa terapiavälineen ja laitteen asennus sekä ripustukset tarkistetaan aina aikuisen toimesta ennen käyttöä.
 • Tuotteen virheellinen käyttö tai käyttö muuhun tarkoitukseen kuin em. tarkoituksiin on kielletty ja vapauttaa valmistajan ja myyjän kaikesta vastuusta.
 • Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen tuotteen käyttöä. Pakkaus ei ole lelu eikä pakkausmateriaaleja saa käyttää lasten kanssa.
 • Aikuisen on tarkistettava tuote ennen käyttöä.
 • Tarkista keinun kunto ennen jokaista käyttökertaa. Jos havaitset vaurioita, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä myyjään.
 • Sensorisen integraation välineet on tarkoitettu 3-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille.
 • Tuote ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille asianmukaisten suojaustoimenpiteiden puutteen vuoksi sekä sen vuoksi, että tämän ikäryhmän lapsilla ei ole riittävää kykyä ennustaa tekojensa seurauksia.
 • Terapiavälinettä saa käyttää vain asianmukaisesti koulutetun sensorisen integraation terapeutin valvonnassa.
 • Vain ammattikäyttöön.
 • Vain sisäkäyttöön.
 • Laitteen käyttö muuhun kuin tarkoitettuun käyttötarkoitukseen on kielletty.
 • Ennen laitteen jokaista käyttökertaa suositellaan, että SI-terapeutti tarkistaa vaihdettavien kulutusosien, kuten köyden, koussit, karbiinihaat, koukut tai puristimien ja kiristysten kunnon.
 • Jos havaitset mitä tahansa vaurioita, ota yhteyttä myyjään.
 • Lapsella voi olla tarvetta suojautua erityisesti silloin, kun hän on terapiavälineiden käytössä vasta aloittelija ja myöhemminkin suojautuminen voi olla tarpeellista, mikäli hänen taitonsa ja valmiutensa sitä vaativat.
 • Terapiavälineiden käyttöä aloittelevalla lapsella tulisi aina olla suojakypärä; suositeltavaa on käyttää kypärää aina terapian aikana.
 • Terapiavälineen käytön aikana terapiassa terapeutin tulisi valvoa terapivälineiden käyttöä jatkuvasti ja terapeutti arvioi turvavarusteiden tarpeen ja tarjoaa asianmukaisia suojia terapiavälineiden käyttöä aloittelevalle lapselle.
 • Käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi ripustettavien terapiavälineiden tulee olla ripustettuna käyttöä varten asiantuntijan tarkistamalla rungolla ja ripustuksilla. Jos käytetään kehikkoa, jossa on pystypalkit on niihin oltava vähintään 1 m:n etäisyys; rungon jalat tulee pehmustaa pehmeällä matolla.
 • Suosittelemme sijoittamaan ripustettavan terapiavälineen tasaiselle alustalle vähintään 2 m:n etäisyydelle rakenteista tai esteistä, kuten aidasta, autotallista, talosta, roikkuvista oksista, pyykkinaruista tai sähköjohtoista. Turva-alueella ei saa olla kovia esineitä, joissa on teräviä reunoja tai kärkiä.
 • Ripustettavaa terapiavälinettä ei saa asentaa betonin, asfaltin tai minkään muunkaan kovan päälle, vaan alustan ja ympäristön täytyy aina olla pehmustettu.
 • Ripustettavan terapiavälineen (eli istuimen alaosa) on oltava ripustettuna vähintään 35 cm:n korkeudella lattiapinnasta. Ripustettavan terapiavälineen (eli istuimen alaosa) on oltava ripustettuna enintään 50 cm:n korkeudella lattiapinnasta.
 • Mitattuna maasta, ripustettavalla terapiavälineellä ei saa olla sellaista osaa, jossa lapsi voi kiivetä, istua tai seistä yli 250 cm:n korkeudella.
 • Aseta suojaavia mattoja, patjoja ja pehmusteita terapiavälineen alle ja ympärille käyttäjän suojaamiseksi.
 • Jos komponentit, kuten karbiinihaat, koussit tai köyden kiinnikkeet tms. laitteeseen liittyvät osat, ovat kuluneet, ota välittömästi yhteyttä myyjään tilataksesi varaosat.
 • Jokaiseen yhdestä pisteestä ripustettavaan terapiavälineeseen täytyy aina asentaa rotaatiomutteri, joka myydään erikseen. Rotaatiomutteri mahdollistaa tuotteen vapaan 360° liikkeen sen omalla akselilla estäen keinun vaurioitumisen.

ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET

On suositeltavaa ripustaa keinu sensorisen integraation välineille tarkoitettuun terapiakehikkoon. Tarkista aina kaikki kiinnitykset ennen ripustettavan terapiavälineen käyttöä.

Asiakkaidesi turvallisuus riippuu seuraavista asioista: 

 • terapiaharjoitusten ja toimintojen sovittamisesta heidän olemassaoleviin kykyihinsä
 • turvallisten ja sopivien tekniikoiden käytöstä
 • työtilan asianmukaisesta järjestelystä
 • laitteiden oikeanlaisesta käytöstä
 • terapiavälineen altistamisen välttämisestä ulkoisille tekijöille (kuten tuli, repeäminen, puhkeaminen, peseminen sopimattomilla puhdistusaineilla jne.), koska nämä em. asiat  saattavat vaarantaa terapiavälineen rakenteita
 • laitteiden asianmukaisesta huollosta

 Terapiavälinettä ei saa käyttää:

 • ulkona
 • ilman asianmukaisesti koulutetun sensorisen integraation terapeutin tai jonkun sellaisen  henkilön suostumusta, tietämystä ja läsnäoloa, joka on suorittanut sensorisen integraation terapiakurssin
 • virkistystarkoituksiin
 • muulla tavalla kuin sensorisen integraation terapiana

On kiellettyä:

 • ripustaa terapiaväline sellaisella tavalla, johon sitä ei ole tarkoitettu
 • hypätä terapiavälineeseen tai sen päälle
 • kiertää yhteen pisteeseen ripustettavaa terapiavälinettä sen akselin ympäri ilman sellaista rotaatiomutteria, joka mahdollistaa tällaisen liikkeen
 • vaarantaa köyden rakenteellista eheyttä millään tavalla
 • tehdä luvattomia korjauksia
 • asettaa keinulle yli 90 kg:n kuormaa


TARKASTUKSET JA HUOLTO

Tarkastusten ja huollon tarvittava tiheys riippuu tuotteen tyypistä, käytetyistä materiaaleista tai muista tekijöistä (kuten miten raskaita kuormia terapiavälineellä käytetään, onko terapiavälineeseen tullut vaurioita, ilmankosteutta, ilmansaasteita ja likaantumista, laitteen ikää jne.). Kiinnitä erityistä huomiota terapiavälineen runkoon, ripustimiin, köyden pituuden säätimiin, karbiinihakoihin, kousseihin, köysien tikkauksiin, kankaiden tikkauksiin ja köysiin. Liikkuvat metalliosat tulisi voidella säännöllisesti.

 • Laitteet tulisi säilyttää sellaisessa paikassa, joka on suojattu ulkoisilta tekijöiltä, jotka voisivat vahingoittaa keinua (vältä kosteutta ja paikkoja, joissa on korkea lämpötila, esimerkiksi lämmittimen tai lämpöpattereiden läheisyydessä).
 • Laitteet tulisi säilyttää esimerkiksi omassa kaapissa, jotta lika ja pöly eivät kerry niihin, ja jotta voidaan estää tarpeeton altistuminen sekä luonnollisille ja mekaanisille tekijöille.
 • Älä pese laitteita pesukoneessa, jos se ei ole sallittua. Jos olet tästä epävarma, ota aina yhteys myyjään ensin.
 • Puhdista laitteet vain käsin käyttäen sellaisia puhdistusaineita, jotka eivät sisällä ihmisten terveydelle haitallisia ja syövyttäviä aineita.
 • Terapiavälineitä voidaan imuroida.
 • Tee rutiinitarkastuksia viikoittain.
 • Jokaisessa tarkastuksessa tulisi tarkistaa ruuvien ja muttereiden tiukkuus sekä tarkistaa onko terapiavälineessä esim. repeämiä tai löysiä liitoksia.
 • Varmista, että kaikki osat ovat paikoillaan.
 • Varmista, että terapiavälineen alla käytettyjen pehmusteiden päällä ei saa olla muita esineitä.

Tee työtarkastuksia joka 1–3 kuukausi.

 • Tarkista rakenteen vakaus.
 • Tarkista jokaisen komponentin kulumista ja vaihda tarvittaessa.

Tee kattavia vuosittaisia tarkastuksia kerran tai kaksi kertaa vuodessa.

 • Tarkista kaikki rakenteelliset osat ruosteesta ja korroosiosta.
 • Tarkista kaikki metalliosat hankautumisesta/repeämisestä.
 • Tarkista jokaisen komponentin kuluminen ja vaihda tarvittaessa.

Mitä etsit?

Ostoskorisi